Liên kết website

Giới thiệu Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp  08-08-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 30 tháng 7 năm 2014, Bộ Công Thương ban hàng Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Giới thiệu Nghị định số 71/2014/NĐ-CP  29-07-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành cũng như để khắc phục những điểm hạn chế và bất cập trong quá trình áp dụng và thực thi các quy định của Luật Cạnh tranh, ngày 21 tháng 07 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh thay thế cho Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số nội dung quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp  26-06-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 19 tháng 6 năm 2014, tại Hà Nội, Cục Quản lý cạnh tranh đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan đối với Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số nội dung quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Cục Quản lý cạnh tranh, Chủ tịch Hiệp hội bán hàng trực tiếp tại Thái Lan, đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, đại diện đến từ các doanh nghiệp bán hàng đa cấp cùng một số đơn vị có liên quan.

Thông tin tìm kiếm

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày