Liên kết website

Kết quả kiếm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp - Đợt I - Ngày 29 tháng 12 năm 2018 17-01-2019

Kết quả kiếm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp - Đợt I - Ngày 29 tháng 12 năm 2018

Căn cứ quyết định số 12/QĐ-CT ngày 16 tháng 1 năm 2019 về việc công nhận kết quả kiếm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp - Đợt I - Tổ chức thi ngày 29 tháng 12 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo.

          Căn cứ quyết định số 12/QĐ-CT ngày 16 tháng 1 năm 2019 về việc công nhận kết quả kiếm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp - Đợt I - Tổ chức thi ngày 29 tháng 12 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.
 
          Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận đề nghị phúc khảo kết quả thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiếm tra xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.
 

Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp - Đợt I - Ngày 29 tháng 12 năm 2018 (tải về).

Quy chế kiểm tra, cấp và thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (tải về).

Văn phòng.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày