Liên kết website

Ban hành Quyết định 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg 13-09-2018

Ban hành Quyết định 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 08 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Quyết định 38/2018/QĐ-TTg).

      Theo Quyết định 38/2018/QĐ-TTg, ba nhóm dịch vụ bao gồm dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng) không còn nằm trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Quyết định 35/2015/QĐ-TTg.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 10 năm 2018. Như vậy, kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2018, các tổ chức tín dụng, công ty tài chính kinh doanh các dịch vụ nói trên không phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

      Trong gần 3 năm triển khai Quyết định 35/2015/QĐ-TTg, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận và xử lý gần 1700 hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của doanh nghiệp đối với các dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ nội địa; mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân); vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng). Qua kết quả xử lý hồ sơ, Cục CT&BVNTD nhận thấy hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của các doanh nghiệp còn tồn tại một số nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đối với các hồ sơ chưa tuân thủ quy định pháp luật, Cục đã trả kết quả dưới dạng thông báo kết quả xử lý hồ sơ kèm theo bảng danh mục chi tiết các nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật và yêu cầu sửa đổi cụ thể cùng gợi ý hướng hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong việc tự hoàn thiện hồ sơ. 

      Nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và bình đẳng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng lưu ý một số nội dung như sau:

      1. Các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu các quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng nội dung điều khoản trong các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giao kết với người tiêu dùng phù hợp với các quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

      2. Người tiêu dùng cần nâng cao ý thức, đọc, tìm hiểu kỹ các thông tin và nội dung của hợp đồng trước khi tiến hành ký kết nhằm tự bảo vệ mình trong các giao dịch tài chính.

      3. Trường hợp có thắc mắc hay vấn đề phát sinh liên quan, người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể liên hệ tới Cục thông qua email: vcca@moit.gov.vn hoặc liên hệ Tổng đài tư vấn, hỗ trợ tiêu dùng (miễn phí) 1800.6838 để được hỗ trợ./.

 

      Quyết định 38/2018/QĐ-TTg tải tại đây

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày