Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:số 99/2011/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 99/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/10/2011
Tập đính kèm Nghi dinh so 99-2011-CP.pdf